Αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις - Τι ισχύει για το αφορολόγητο με e-αποδείξεις

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ενώ οι φορολογούμενοι, πριν υποβάλλουν τις φετινές φορολογικές τους δηλώσεις, πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο αφορολόγητο ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί με e-αποδείξεις όσο και στο έντυπο Ε3.

Η βασική διαφορά που θα δουν φέτος οι ενδιαφερόμενοι είναι στο έντυπο Ε3, το οποίο φέτος θα είναι προσυμπληρωμένο με τα έσοδα και τα έξοδα που έχουν δηλώσει επιχειρήσεις και επαγγελματίες στα ηλεκτρονικά βιβλία τα myData. Ωστόσο, οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων στα ποσά που έχουν προσυμπληρωθεί.

Τι ισχύει για το αφορολόγητο με e-αποδείξεις

Όλοι οι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση να «χτίσουν» το αφορολόγητο τους με αποδείξεις από ηλεκτρονικές αγορές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.

Εξαιρούνται μόνο οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους, αλλά και όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Παράλληλα, εάν πρόκειται για τουριστικές περιοχές τότε, απαλλάσσονται από την κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Σημειώνεται πως προβλέπεται μείωση κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για εκείνους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος τους ηλικίας του.