Attica Bank: Tο σχέδιο για την επόμενη ημέρα - Τι ισχύει για Thrivest, ΤΜΕΔΕ, ΤΧΣ και Παγκρήτια

Η Attica Bank, σε επίσημη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 20/4 παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το μετοχικό της κεφάλαιο.

Συγκεκριμένα:

«Α. Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd («Thrivest»), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία («Παγκρήτια») και της Τράπεζας (από κοινού τα «Μέρη») επενδυτική συμφωνία (η «Συμφωνία») επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.

Κατά τη Συμφωνία:

Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).
Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας.

Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.

B. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Γ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας.

Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη»