Επίδομα θέρμανσης: Θα φτάσει από 96 έως 780 ευρώ με την αύξηση του 20% - Ποιοι το δικαιούνται, πώς θα υπολογιστεί - Παραδείγματα

Αυξημένα κατά 20% σε σύγκριση με φέτος θα είναι τα ποσά των επιδομάτων θέρμανσης που θα χορηγηθούν στις αρχές του 2022 σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία. 

Η συνολική δαπάνη του κράτους για καταβολή επιδομάτων θέρμανσης θα αυξηθεί σε 100 εκατ. ευρώ το 2022 από 84 εκατ. ευρώ, που είχε ανέλθει φέτος και θα καλύψει εξ' ολοκλήρου την αύξηση των ποσών των επιδομάτων.

 

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τον προσεχή Δεκέμβριο, το βασικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης θα αυξηθεί από τα 220 ευρώ που είχε καθοριστεί για το 2021 στα 264 ευρώ για το 2022.

Το νέο αυξημένο ποσό των 264 ευρώ θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού του επιδόματος για όλες τις περιοχές της χώρας και για όλους τους δικαιούχους. Κατά τα λοιπά, δεν θα επέλθει καμία άλλη αλλαγή στο νομοθετικό καθεστώς χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. 

 

Ειδικότερα:

1) Το επίδομα θέρμανσης θα χορηγείται και για την περίοδο θέρμανσης Οκτωβρίου 2021 - Απριλίου 2022 για αγορές πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή άλλων καυσίμων θέρμανσης από τους δικαιούχους, καθώς και για αγορές καυσόξυλων ή πέλλετ από δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές περιοχές με πληθυσμό μέχρι 2.500 κατοίκους. 

 

2) Το βασικό ποσό του επιδόματος καθορίζεται πλέον στα 264 ευρώ. Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 264 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης που έχει καθοριστεί (με βάση περυσινή απόφαση για τον τρόπο χορήγησης του επιδόματος) για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του.

Το ποσό που θα προκύπτει από τον παραπάνω πολλαπλασιασμό θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Π.χ. για κάθε δικαιούχο του επιδόματος που διαμένει μόνιμα στον Δήμο Αθηναίων, όπου ο συντελεστής επιδότησης ανέρχεται σε 0,43, το επίδομα θα προκύπτει ως εξής: 264 ευρώ Χ 0,43 = 113,52 ευρώ και με τη στρογγυλοποίηση στα 114 ευρώ. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου αυτού το ποσό των 114 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 10%. Συνεπώς, εάν έχει 1 τέκνο το επίδομα θα διαμορφώνεται στα 125 ευρώ, εάν έχει 2 τέκνα στα 137 ευρώ κ.ο.κ.

 

3) Το ποσό του επιδόματος που θα προκύπτει κατά τα ανωτέρω δεν θα μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 96 ευρώ ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 780 ευρώ. 

 

4) Δικαιούχοι είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης θα είναι:

α) Άγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.

β) Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα  αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα  αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο. 

 

Εξαίρεση από το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος ισχύει για όσους:

α) κατείχαν το 2020 αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, σκάφη άνω των 5 μέτρων και αεροσκάφη,

β) είναι κατά τη διάρκεια του 2021 «φιλοξενούμενοι»

γ) διέθεταν το 2020 Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο.

 

5) Το επίδομα θα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, εφόσον καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση η κύρια κατοικία να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

6) Οι δικαιούχοι για να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISnet.

 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

Περιοχή

Επίδομα 2020-2021 

για δικαιούχο

με 2 παιδιά

Επίδομα 2021-2022 

για δικαιούχο

με 2 παιδιά

Αττικής (Δήμος Αθηναίων, οικισμός Αθήνα)

114 ευρώ

137 ευρώ

Αττικής (Δήμος Πεντέλης, οικισμός Πεντέλη)

181 ευρώ

237 ευρώ

Αττικής (Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οικισμός Βουλιαγμένη)

83 ευρώ

100 ευρώ

Κορινθίας (Δήμος Νεμέας, οικισμός Καστράκιον)

252 ευρώ

302 ευρώ

Αχαϊας (Δήμος Πάτρας, οικισμός Πάτρα)

80 ευρώ

96 ευρώ

Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης, οικισμός Θεσσαλονίκη)

188 ευρώ

226 ευρώ

Φλώρινας (Δήμος Φλώρινας, οικισμός Φλώρινα)

312 ευρώ

374 ευρώ

Καβάλας (Δήμος Καβάλας, οικισμός Καβάλα)

202 ευρώ

242 ευρώ

Τρικάλων (Δήμος Τρικκαίων, οικισμός Τρίκαλα)

178 ευρώ

214 ευρώ

Ηρακλείου (Δήμος Ηρακλείου, οικισμός Ηράκλειο)

80 ευρώ

96 ευρώ

Κυκλάδων (Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, οικισμός Ερμούπολη)

80 ευρώ

96 ευρώ

Πέλλας (Δήμος Έδεσσας, οικισμός  Έδεσσα)

257 ευρώ

308 ευρώ

Ημαθίας (Δήμος Βέροιας, οικισμός Κάτω Βέρμιον)

421 ευρώ

505 ευρώ

Κιλκίς (Δήμος Παιονίας, οικισμός Λιβάδια)

386 ευρώ

463 ευρώ

Σέρρες (Δήμος Σερρών, οικισμός Άνω Βροντού)

367 ευρώ

440 ευρώ

Πρέβεζας (Δήμος Πρέβεζας, οικισμός Πρέβεζα)

95 ευρώ

112 ευρώ