Εθνική Τράπεζα: Στις 25 Ιουλίου η τακτική Γ.Σ. - Πρόταση για μέρισμα €0,36/μετοχή

Συνολικό ποσό 332 εκατ. ευρώ θα μοιράσει στους μετόχους της η Εθνική Τράπεζα, διανέμοντας μέρισμα 0,36 ευρώ ανά μετοχή. Σχετική πρόταση του ΔΣ θα τεθεί προς έγκριση στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις του ΔΣ για:

  • Καταβολή bonus συνολικού ποσού μέχρι 20,5 εκατ. ευρώ στο επιλέξιμο προσωπικό της τράπεζας
  • Αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ (από 30 σε 40 εκατ) της δαπάνης αγοράς ιδίων μετοχών στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος

Η αναπροσαρμογή αυτή είναι αναγκαία, καθώς η τιμή της μετοχής έχει αυξηθεί και απαιτείται μεγαλύτερο συνολικό ποσό για την αποφασισμένη αγορά 13.720.727 ιδίων μετοχών