Ετος σταθμός για την Attica Bank το 2021

«Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και η Attica Bank στοχεύει να μπει δυναμικά σε αυτήν. Η τράπεζα γυρίζει σελίδα και από την εσωστρέφεια οδηγείται σε βιώσιμη ανάπτυξη», τόνισε πριν από λίγο κατά την έναρξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας με αντικείμενο τους όρους της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 240 εκατ. ευρώ ο πρόεδρος αυτής Κωνσταντίνος Μακέδος. Το σώμα των μετόχων καλείται να εγκρίνει τα εξής τρία θέματα:

  • Πρώτον, το reverse split των μετοχών με αναλογία 60 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας 18 ευρώ έκαστη
  • Δεύτερον, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 136 εκατ με συνέπεια την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (των 18 ευρώ) σε 0,20 ευρώ.
  • Τρίτον, την εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας ώστε να έχει τη δυνατότητα να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα των υφιστάμενων μετόχων στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Attica το 2021 αποτελεί έτος-σταθμό για την τράπεζα καθώς μετά την εφαρμογή του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία, ο επόμενος στόχος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα την οδηγήσει στη δυναμική ανάπτυξη.