«Κυνηγητό» από την ΑΑΔΕ για να προλάβει τις παραγραφές χρεών - Ραβασάκια για οφειλές

Ξεκινάει το «κυνηγητό» χιλιάδων φορολογούμενων η ΑΑΔΕ, προκειμένου να εισπράξει φόρους και πρόστιμα από παλιές υποθέσεις καθώς υπάρχει θέμα παραγραφής με το τέλος του έτους. Ετοιμάζονται σχετικά «μπιλιέτα» για φορολογούμενους που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις από το 2016 και μετά.

Η ΑΑΔΕ έχει διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους στις Εφορίες και τα Ελεγκτικά κέντρα με εντολή να τρέξουν τις διαδικασίες εκκαθάρισης και να προχωρήσουν στην έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων οριστικού προσδιορισμού του φόρου.

Οι κατάλογος που καταρτίζονται από τους φακέλου αφορούν φορολογούμενους που έχουν εντοπιστεί να μην έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις από το 2016 και μετά, εργαζόμενους και συνταξιούχους που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών παλαιότερων ετών, ιδιοκτήτες με «μαύρα» μισθώματα από ενοίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εμφανίζουν μεν δραστηριότητα αλλά έχουν καταθέσει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, και λοιπές υποθέσεις.

Για πολλές από αυτές τις υποθέσεις υπάρχει κίνδυνος παραγραφής καθώς στο τέλος έτους εκπνέει η προθεσμία που έχει στην διάθεση της ΑΔΔΕ με βάση απόφαση του ΣτΕ. Επομένως αν το δημόσιο δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος, χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων.

Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη λάβει σημειώματα με πρόστιμα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται.