«Μαχαίρι» έως 60% στους φόρους για τους επαγγελματίες

Διπλό «κέρδος» φέτος για τους αυτοαπασχολούμενους (εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες), οι οποίοι θα διαπιστώσουν πως τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν στην εφορία θα είναι «ψαλιδισμένα»: Αιτία –πέρα από την προφανή συρρίκνωση εισοδημάτων ελέω πανδημίας- είναι η ταυτόχρονη εφαρμογή διατάξεων που προβλέπουν μειώσεις συντελεστών στη φορολογία εισοδήματος, αλλά και μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Η νέα κλίμακα κατατάσσει στους κερδισμένους κυρίως όσους ασκούν ατομικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεδομένου ότι.. έπεσε «μαχαίρι» στον φορο-συντελεστή που επιβάλλεται στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος ο οποίος από το 22% «προσγειώθηκε» στο 9%! Αλλά και για όσους δηλώνουν μεγαλύτερα κέρδη από την δραστηριότητά τους προκύπτει σοβαρή μείωση φόρου καθώς «ψαλιδίστηκαν» και οι συντελεστές για έσοδα άνω των 20.000 ευρώ!

 

Έως 60% η μείωση φόρου για επαγγελματίες
Βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί πως οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα και από μισθωτή εργασία ή συντάξεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην Εφορία, καθώς γι' αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο. Συνεπώς, το όφελος από τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% (από 22% σήμερα) θα είναι αναλογικά (σε ποσοστό) το ίδιο για όλα τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.
Ουσιαστικά για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ η μείωση του συντελεστή κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες συνεπάγεται φορολογική ελάφρυνση 130 ευρώ. Έτσι, για έναν αυτοαπασχολούμενο με ετήσιο εισόδημα π.χ. 5.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση θα ανέλθει σε 650 ευρώ (5 Χ 130 ευρώ). Οι μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές αυτές θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ' ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος). Ειδικά για όσους δηλώνουν ετησίως από 3.000 μέχρι 10.000 ευρώ που είναι και οι περισσότεροι, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ ετησίως. Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσους δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ.

 

Ο νέος φορολογικός «χάρτης» για τους επαγγελματίες
Πόσο διαφοροποιούνται λοιπόν οι συντελεστές φορολόγησης για τους επαγγελματίες σε σχέση με τα όσα ίσχυαν;

- Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ.
- Ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμοζόταν στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ μειώνεται στο 28%.
Ο συντελεστής φόρου 37% που ίσχυε για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000.01 έως τα 40.000 ευρώ περιορίζεται στο 36%.
- Ο συντελεστής φόρου 45% που εφαρμοζόταν για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ μειώνεται στο 44%.

Κέρδη και από την εισφορά αλληλεγγύης
Και ενώ οι φορο- συντελεστές προσγειώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα, ο κάθε επαγγελματίας γλίτωσε για τα εισοδήματα που εισέπραξε το 2020 από τουλάχιστον ακόμη έναν βραχνά: Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία δεν θα εφαρμοστεί. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Η φορολογική υποχρέωση ενός επαγγελματία, ψαλιδίζεται και άλλο, καθώς δεν εισπραχθεί από την Εφορία η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Η μη επιβολή της θα έχει ως συνέπεια να ωφεληθούν με ετήσιες μειώσεις επιβαρύνσεων:

– από 22 έως 176 ευρώ, όσοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν ετήσια εισοδήματα από 13.000 έως 20.000 ευρώ

– από 176 έως 676 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 30.000 ευρώ

– από 676 έως 1.326 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 30.000 και μέχρι 40.000 ευρώ

– και μπορεί αν ξεπεράσει τα 15.351 ευρώ όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ.

Τι κερδίζουν οι επαγγελματίες
Ας δούμε όμως στην πράξη με παραδείγματα τι κερδίζουν εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες: Αν κάποιος δηλώνει κέρδη μόλις 10.000 ευρώ, θα επιβαρυνθεί με φόρο 900 ευρώ όταν πέρυσι πλήρωνε 2.200 ευρώ, άρα θα διαπιστώσει ότι η φορολογική του επιβάρυνση ψαλιδίζεται κατά 59% ή 1300 ευρώ. Στα μεγαλύτερα εισοδήματα, το συνολικό όφελος μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 ευρώ: Ο φόρος για αυτοαπασχολούμενο με 30.000 ευρώ κέρδη θα μειωθεί κατά 2.076 ευρώ, ο φόρος για εισοδήματα 40.000 ευρώ από ατομικό επάγγελμα κατά 2.826 ευρώ και ο φόρος για εισοδήματα 50.000 ευρώ από ατομικό επάγγελμα κατά 21%. Σχεδόν το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων θα έχει μείωση βαρών άνω του 18-19%.