Μυλωνάς (ETE): Επιβράβευση μετόχων με μερίσματα και buybacks

Διανομή μερισμάτων και προγράμματα επαναγοράς μετοχών (share buybacks) περιλαμβάνει η πολιτική επιβράβευσης των μετόχων που καταρτίζει η Εθνική Τράπεζα σε βάθος τριετίας. Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, σχολιάζοντας τα ετήσια αποτελέσματα της τράπεζας σε διεθνείς και εγχώριους αναλυτές, εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί το πλεόνασμα κεφαλαίων που αποφέρει η ισχυρή κερδοφορία η οποία αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα των 1,2 δισ. ευρώ ως το 2026.

Κάνοντας λόγο για οικονομικά αποτελέσματα τα οποία «ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις μας ακόμη και μετά την προς επάνω αναθεώρηση του περασμένου Αυγούστου», ο κ. Μυλωνάς επιβεβαίωσε ότι η τράπεζα θα υποβάλει αίτημα προς τον Επόπτη για έγκριση μερίσματος της τάξης του 25%-30% φέτος.

Στη συνέχεια, έχοντας ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη στρατηγική του ΤΧΣ όσον αφορά τη διάθεση του εναπομείνοντος μεριδίου 18% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, θα εξεταστεί μαζί με τον Επόπτη η δυνατότητα επαναγοράς μετοχώ.

Όσον αφορά στη στρατηγική αξιοποίησης της υπερβάλλουσας ρευστότητας που συσσωρεύει η Εθνική στο πλαίσιο της ισχυρής κερδοφορίας που καταγράφει ο κλάδος μετά το 2022 -και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί αμείωτη τουλάχιστον έως το 2026- εξετάζονται ευκαιρίες εξαγορών και συνεργασιών με Fintechs, καθώς και συνθετικές τιτλοποιήσεις στην Ευρώπη.

«Πρωταρχικός στόχος μας παραμένει η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας στην ελληνική αγορά», επεσήμανε ο κ. Μυλωνάς, μιλώντας για τις στοχεύσεις και τις προοπτικές σε βάρος τριετίας.

Η Εθνική αναμένει διατήρηση της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 1,2 δισ. ευρώ χάρη στην ανάκαμψη των χορηγήσεων, τη διατήρηση του περιβάλλοντος υψηλών επιτοκίων και για το 2024 και της ισχυρής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ειδικά για τα επιτόκια, αναμένεται υποχώρηση στο 3,5% στο τέλος του τρέχοντος έτους και στο 2,25% στο τέλος του 2025.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, οι βιώσιμοι ρυθμοί κερδοφορίας, η σταθερή μείωση των λειτουργικών εξόδων και η ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης αναμένεται να δημιουργήσουν πλεόνασμα εννέα ποσοστιαίων μονάδων (900 μβ) στα κεφάλαια της τράπεζας, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει στην Εθνική να προσεγγίσει τους μέσους όρους μερισματικής απόδοσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Για την απομείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας, τέλος, ο κ. Μυλωνάς διευκρίνισε ότι στόχος είναι η γραμμική μείωση του DTC στο 35% στο τέλος της επόμενης τριετίας, από 55% φέτος.