Οδηγός επενδύσεων για αρχάριους

Είτε είσαι στα καλύτερά σου χρόνια είτε πλησιάζεις προς τη συνταξιοδότηση, ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσεις να επενδύεις. Κανείς δεν είναι ειδικός στην αρχή, αλλά με τον παρακάτω «χάρτη» μπορείς να μάθεις τα βασικά βήματα για ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον.

Οι δύο βασικές ερωτήσεις είναι:

1. Από πού να ξεκινήσω;
2. Πώς να ξεκινήσω;

Το πρώτο βήμα είναι να αποφασίσεις σε τι είδους χρεόγραφα θες να επενδύσεις. Οι πιο συχνές επιλογές είναι οι μετοχές, τα ομόλογα και τα ακίνητα.

Μετοχές

Όταν λέμε μετοχές εννοούμε συνήθως τις κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν στην κατοχή μεριδίου σε μια εταιρεία. Όταν έχεις μετοχές σε μια εταιρεία, δικαιούσαι να λάβεις μέρισμα, δηλαδή μερίδιο από το καθαρό κέρδος μιας εταιρείας. Ιστορικά, οι μετοχές είναι μια από τις πιο αποδοτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ομόλογα

Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος, δηλαδή επενδύσεις που παρέχουν στους επενδυτές αποδόσεις (σταθερές πληρωμές ανά τακτά χρονικά διαστήματα) και πλήρη επιστροφή του κεφαλαίου στη λήξη τους. Στην ουσία δανείζεις χρήματα στον εκδότη του ομολόγου και παίρνεις τόκο.


Ακίνητα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βγάλεις χρήματα από επενδύσεις στα ακίνητα. Οι πιο συνηθισμένοι, όμως, είναι είτε να χτίσεις ένα ακίνητο και να το πουλήσεις είτε να νοικιάσεις ακίνητα που έχεις ήδη στην κατοχή σου. Ειδικά όταν οι συνθήκες στην αγορά είναι ευνοϊκές, η επένδυση στα ακίνητα μπορεί να αποβεί πολύ κερδοφόρα.

Το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσεις πώς ακριβώς θα επενδύσεις, συλλογικά ή απευθείας σε μετοχές εταιρειών; Οι συλλογικές επενδύσεις στην ουσία σου δίνουν τη δυνατότητα να «ανακατέψεις» το κεφάλαιό σου με το κεφάλαιο άλλων επενδυτών και να επενδύσετε όλοι μαζί σε ένα χαρτοφυλάκιο, δημιουργώντας έτσι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται από ειδικούς.


Το τελευταίο βήμα είναι να αποφασίσεις πού θέλεις να κρατήσεις τις επενδύσεις σου. Υπάρχουν πολλές επενδυτικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, ΑΕΠΕΥ (Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών), ΑΕΕΧ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου), ΑΕΔΑΚ (εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων), τραπεζικά προγράμματα και συνταξιοδοτικά προγράμματα.
Υπάρχουν πολλές επιλογές, πολλές κατηγορίες και πολλοί τρόποι για να επενδύσει κανείς, ανάλογα με το επενδυτικό του πλάνο και την ανοχή στο ρίσκο, αλλά ο «χρυσός κανόνας» είναι να ξεκινήσεις απλά και εύκολα.