Optima Bank: Άλμα καθαρών κερδών 175% στο εννεάμηνο

Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2023 στα €73,6 εκατ. έναντι €26,8 εκατ. την ίδια περίοδο του περασμένου έτους και €42,9 εκατ. για ολόκληρο το 2022, όλα σε εξομαλυμένη βάση, ανακοίνωσε η Optima Bank.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για το εννεάμηνο ανέρχεται σε 24,9%. 

Τα βασικά σημεία των μεγεθών που ανακοίνωσε η τράπεζα έχουν ως εξής: 

  • Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη 3ου τριμήνου ανήλθαν σε €29,7 εκατ., με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) 26,6%.
  • Τα δανειακά υπόλοιπα αυξήθηκαν το 2023 κατά €543 εκατ., υπερβαίνοντας τα €2,2 δισ. +32% από την αρχή του έτους.
  • Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022 η αύξηση είναι €826 εκατ., +59%.
  • Το 2023 έχουν ήδη εκταμιευθεί δάνεια ύψους €1,5 δισ. περισσότερα από το σύνολο του 2022.
  • Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα € 3,1 δισ., +65% σε ετήσια βάση.
  • Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 71%, δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 226% και δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) 130%.
  • Ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €151 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς που υπερκαλύφθηκε 3,7 φορές, μια συναλλαγή ορόσημο στη σύντομη ιστορία της τράπεζας.
  • Ο Δείκτης Βασικών Κύριων Κεφαλαίων (fully loaded) μετά την ΑΜΚ διαμορφώθηκε στο 18,80%, πολύ πάνω από τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση του 13,95%.

Αναλυτικά, η Optima bank για πρώτη φορά ως εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο παρουσίασε σήμερα τα αποτελέσματα του 9μήνου 2023. Τα κέρδη του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο 9μήνου έφτασαν τα 73,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 175% σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2022. Τα κέρδη αυτά αντιστοιχούν σε 24,9% απόδοση ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity – RoTE), ποσοστό που αποτελεί, με διαφορά, το υψηλότερο στην Ελλάδα και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η σχέση εξόδων προς βασικά έσοδα (Cost to Core Income) για το 3ο τρίμηνο του 2023 έχει αγγίξει το 26,3%.

Η Optima bank αύξησε τα δανειακά της υπόλοιπα υπερβαίνοντας τα 2,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 59% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 (αύξηση κατά 826 εκατ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι από την αρχή του χρόνου το σύνολο της αγοράς των δανείων στην Ελλάδα έχει μειωθεί. Αντίστοιχα οι καταθέσεις έφθασαν τα 3,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 65% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τέλος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά και την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 151 εκατ. ευρώ, ανήλθε στο 18,8%, δίνοντας τη δυνατότητα  στην τράπεζα να συνεχίσει απρόσκοπτα την αναπτυξιακή της πορεία.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, σημείωσε σχετικά: «Ανακοινώνουμε με υπερηφάνεια σήμερα τα οικονομικά μας αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν αναγνώριση της στρατηγικής μας και της αφοσίωσής μας στον πελάτη, στη διαφορετική τραπεζική προσέγγιση και στη χρηστή εταιρική διαχείριση. Στο ξεκίνημα της Optima bank ονειρευόμασταν, μεταξύ άλλων, την επιτυχία, σήμερα πιστεύουμε ότι τη βιώνουμε και δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτή, πάντα με τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Στόχος μας η διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2023, που θα φτάσει κατ’ ελάχιστο το 30% των κερδών της χρονιάς».

Οπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank Δημήτρης Κυπαρίσσης, «Το τρίτο τρίμηνο του 2023 είναι ένα τρίμηνο ορόσημο για την τράπεζά μας, καθώς ολοκληρώσαμε την αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου κατά €151 εκατ. μέσω της δημόσιας προσφορά και της εισαγωγής των μετοχών μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς των 4 ετών που καθιέρωσαν την Optima bank ως ένα δυναμικό τραπεζικό οργανισμό με σαφώς καθορισμένη στρατηγική και τη φιλοδοξία να είναι μια απλή, ευέλικτη και σύγχρονη τράπεζα που προσφέρει τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία.

Το 2023, συνεχίσαμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην αγορά, αξιοποιώντας τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και αυξήσαμε το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο, το οποίο τον Σεπτέμβριο του 2023 διαμορφώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ, 59% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Παράλληλα, αυξήσαμε σημαντικά τις καταθέσεις μας, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε €3,1 δισ., διατηρώντας ένα υγιή δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 71%.

Τα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου ανήλθαν σε €73,6 εκατ., 175% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) (προσαρμοσμένη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) διαμορφώθηκε στο 24,9%. Η αύξηση των εσόδων συνεχίζει να είναι ο κύριος μοχλός της κερδοφορίας, προερχόμενη από την αύξηση των μεγεθών και το ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον.

Συνεχίζουμε να παραμένουμε σε επαγρύπνηση ως προς τα κόστη μας, τα οποία έμειναν σταθερά το 3ο τρίμηνο έναντι του 2ου τριμήνου. Το Κόστος προς Βασικό Εισόδημα (Cost to Core Income) έφτασε το 26,3% στο 3ο τρίμηνο. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο δείκτης CET1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώνονται στο 18,8%, με σημαντικό περιθώριο έναντι των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων του 13,95%.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας να αναπτύξουμε τα μεγέθη μας, να διατηρήσουμε υψηλές αποδόσεις, να βελτιστοποιήσουμε την παρουσία μας στην αγορά και να μείνουμε μια υποδειγματική τράπεζα προς όφελος των μετόχων μας, των πελατών μας, των εργαζομένων μας και της κοινωνίας γενικότερα».