Πότε θα κατάσχονται αιφνιδιαστικά μισθοί και καταθέσεις από την εφορία

Με κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις και άλλα εισοδήματα που τυχόν εισπράττουν απειλούνται εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου ακόμη κι αν προχωρήσουν στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών από τις 20 Ιουνίου. Το υπουργείο Οικονομικών, μάλιστα, προτιμά τις κατασχέσεις μισθών και καταθέσεων, από εκείνες των ακινήτων, διότι γίνονται αιφνιδιαστικά, χωρίς να ενημερωθεί ο οφειλέτης και έτσι δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.

Με κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις και άλλα εισοδήματα που τυχόν εισπράττουν απειλούνται εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου ακόμη κι αν προχωρήσουν στην τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους

Οι διατάξεις του ν. 4152/2013 με τις οποίες θεσπίστηκαν οι νέες ρυθμίσεις κρύβουν μια απίστευτη παγίδα, την οποία θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι οφειλέτες. Προβλέπουν, συγκεκριμένα, ότι η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις νέες ρυθμίσεις δεν αναστέλλει το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν ένας οφειλέτης ενταχθεί στις νέες ρυθμίσεις, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε κατασχέσεις ποσών που αυτός δικαιούται να εισπράξεις από τρίτους.

Δείτε εδώ πότε προστατεύονται οι μισθοί μέχρι 1.000 ευρώ από την κατάσχεση και πότε ακυρώνονται οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για οφειλές κάτω των 500 ευρώ

 Τι μπορούν να κατασχέσουν

Μπορούν, δηλαδή, να κατάσχουν:

- το 25% των μισθών ή των συντάξεων που δικαιούται να εισπράττει κάθε μήνα ο οφειλέτης. Οι κατασχέσεις δεν μπορούν να επιβληθούν σε ποσά μισθών ή συντάξεων που δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, εφόσον επιβληθεί κατάσχεση σε μισθό ή σύνταξη, το ποσό που απομένει δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ το μήνα.

- το 50% του εφάπαξ που τυχόν δικαιούται να λάβει ο οφειλέτης από το ασφαλιστικό του ταμείο

- άλλα εισοδήματα και έσοδα του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενοικίων, αποζημιώσεων και επιδοτήσεων που έχει λαμβάνειν.

- χρηματικά ποσά τα οποία βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά που θα κατάσχουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα όσα προαναφέραμε θα λαμβάνονται υπόψη για την αποπληρωμή μιας ή περισσότερων δόσεων της ρύθμισης στην οποία θα έχει υπαχθεί κάθε οφειλέτης.

Με λίγα λόγια, εάν ο φορολογούμενος δεν πληρώνει τη δόση του, η εφορία θα παίρνει μόνη της τα χρήματα από όπου μπορεί.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Έχουν έτοιμα χιλιάδες κατασχετήρια

Η παγίδα των κατασχέσεων σε εισοδήματα και έσοδα που δικαιούνται να εισπράξουν τους επόμενους μήνες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου έχει στηθεί εδώ και πολλούς μήνες από το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν ήδη προετοιμάσει κατασχετήρια για μεγάλο αριθμό οφειλετών τα οποία θα ενεργοποιηθούν καί κατά τη διάρκεια εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, με σκοπό να επισπευσθεί η αποπληρωμή των δόσεων και να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία σημαντικού ύψους έσοδα.

Στη διευκόλυνση των κατασχέσεων θα συμβάλει το φακέλωμα των οφειλετών, το οποίο θα γίνει στο πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των οφειλετών του Δημοσίου στις νέες ρυθμίσεις δεν είναι μόνο η υποβολή των σχετικών αιτήσεων αλλά και η συνυποβολή υπευθύνων δηλώσεων στις οποίες θα πρέπει να παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση.

Φακέλωμα της περιουσίας

Συγκεκριμένα, κάθε οφειλέτης, μαζί με την αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, θα πρέπει να υποβάλει μια αναλυτική δήλωση εισοδηματικής, περιουσιακής και ... λοιπής οικονομικής κατάστασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράψει:

- πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία του,

- τους αριθμούς και τα λοιπά στοιχεία όλων των τραπεζικών λογαριασμών του,

- στοιχεία για τις λοιπές αποταμιεύσεις και επενδύσεις του,

- στοιχεία για τις απαιτήσεις του από τρίτους και τις οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

- στοιχεία για τα χρέη του σε ιδιωτικές εταιρείες και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς.

Θα πρέπει επίσης να δηλώσει το τρέχον και το μελλοντικό του εισόδημα.

Πότε προβλέπεται κατάσχεση κατάθεσης, μισθού, σύνταξης ή άλλων εισοδημάτων οφειλέτη του Δημοσίου.

Το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου στα χέρια τρίτων (καταθέσεων, μισθών, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων που πρόκειται να εισπράξει στο μέλλον) μπορεί να επιβληθεί για χρέος προς το Δημόσιο οποιουδήποτε ύψους και οποιασδήποτε προέλευσης.

Η ισχύουσα νομοθεσία (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προβλέπει ότι το μέτρο αυτό είναι το μόνο που μπορεί να επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών προς το Δημόσιο που είναι μικρότερες των 300 ευρώ. Για οφειλές άνω των 300 ευρώ, το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων μπορεί επίσης να επιβληθεί σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Προτιμούν την αιφνιδιαστική κατάσχεση μισθών και καταθέσεων, αντί των ακινήτων

Πάντως αυτή τη στιγμή η κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων θεωρείται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών το πιο πρόσφορο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, καθώς μπορεί να επιβληθεί με πιο γρήγορη διαδικασία σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο μέτρο, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Είναι δε πιο αποδοτικό καθώς μπορεί να εφαρμοστεί με διαδικασία η οποία δεν γνωστοποιείται άμεσα στον οφειλέτη, με συνέπεια να μην υπάρχει σ' αυτόν η δυνατότητα να αντιδράσει για να την αποτρέψει!

Κατασχέσεις απαιτήσεων σε χέρια τρίτων

Η διαδικασία κατάσχεσης απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων κινείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου) μέσω της έκδοσης κατασχετηρίου εγγράφου, το οποίο δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη. Το κατασχετήριο αναγράφει:

α) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και τον ΑΦΜ του οφειλέτη

β) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του τρίτου στα χέρια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση.  Αν πρόκειται να γίνει κατάσχεση κατάθεσης, στο κατασχετήριο αναγράφεται η επωνυμία της τράπεζας στην οποία βρίσκονται κατατεθειμένα χρήματα του οφειλέτη, αν πρόκειται να γίνει κατάσχεση μισθού, στο κατασχετήριο αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή το ονοματεπώνυμο του εργοδότη, όπου εργάζεται ο οφειλέτης, αν επίκειται κατάσχεση σύνταξης, τότε στο κατασχετήριο αναγράφεται η επωνυμία του ασφαλιστικού ταμείου, αν πρόκειται να κατασχεθούν ενοίκια που εισπράττει ο οφειλέτης, τότε στο κατασχετήριο αναγράφονται τα στοιχεία του ενοικιαστή κ.λπ.

γ) το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση

δ) πίνακα χρεών του οφειλέτη

ε) ημερομηνία και υπογραφή του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου).

Προσωποκράτηση για τον εργοδότη ή στην τράπεζα!

Το κατασχετήριο αποστέλλεται στον τρίτο (στην τράπεζα, στον εργοδότη, στο ασφαλιστικό ταμείο, στον ενοικιαστή κ.λπ.) στον οποίο βρίσκονται οι απαιτήσεις του οφειλέτη. Μέσω αυτού, ο τρίτος καλείται να καταθέσει στο ταμείο της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου) τα χρήματα που χρωστά στον οφειλέτη του Δημοσίου, εντός προθεσμίας 8 ημερών. Αν δεν συμμορφωθεί, το Δημόσιο μπορεί να λάβει εναντίον του το μέτρο της προσωποκράτησης, ανεξαρτήτως του εάν το μέτρο αυτό δεν προβλέπεται να ληφθεί σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου!

Από την ημέρα που κοινοποιείται το κατασχετήριο στον τρίτο, αυτός δεν μπορεί να αποδώσει τα κατασχεθέντα χρήματα στον οφειλέτη του Δημοσίου.

Εάν ο τρίτος δεν χρωστά τίποτα στον οφειλέτη του Δημοσίου ή δεν χρωστά σ' αυτόν όλα τα ποσά που αναφέρονται στο κατασχετήριο οφείλει να δηλώσει το γεγονός αυτό εντός 8 ημερών από τη στιγμή της επιδόσεως του κατασχετηρίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δηλώσει ποια ποσά χρωστά πραγματικά στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η δήλωση πρέπει να γίνει είτε εγγράφως, με αναφορά που πρέπει να επιδοθεί μέσω δικαστικού κλητήρα στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου), είτε προφορικά ενώπιον του Ειρηνοδίκη του τόπου διαμονής. Στην περίπτωση της προφορικής δήλωσης ο Ειρηνοδίκης οφείλει να συντάξει σχετική έκθεση την οποία πρέπει να αποστείλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας εντός 24 ωρών.

Οι καταθέσεις

Ειδικά για κατασχέσεις καταθέσεων ή άλλων απαιτήσεων οφειλετών του Δημοσίου στα χέρια τραπεζικών ιδρυμάτων,  το κατασχετήριο έγγραφο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα και μπορεί να περιέχει πολλούς οφειλέτες του Δημοσίου.

Στο κατασχετήριο αυτό έγγραφο επισυνάπτεται για τον κάθε οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρεται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσής της.

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος για τα ακριβή ποσά των καταθέσεων των οφειλετών του Δημοσίου υποβάλλεται για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του καθενός, για διάστημα τουλάχιστον 5 ημερών πριν την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου εγγράφου και μιας ημέρας μετά από αυτήν, άλλως θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε ποτέ δήλωση.

Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.

Πότε γίνεται μέσω email

Με νεότερη διάταξη που τέθηκε σε ισχύ από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους προβλέπεται εξάλλου ότι για να κατασχεθούν απαιτήσεις οφειλετών του Δημοσίου στα χέρια τρίτων, οι κοινοποιήσεις των κατασχετηρίων μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), εφόσον:

α) τα προς επίδοση κατασχετήρια έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,

β) το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται το κατασχετήριο έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας ως προτιμώμενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα παράδοσης του  εγγράφου στο ηλεκτρονικό μέσο που δηλώθηκε ως προτιμώμενο.