Σε επίπεδο Ιανουαρίου 2021 η τιμή ρεύματος

Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για σήμερα 19/1 διαμορφώθηκε στα 58,44 ευρώ/MWh, 33% χαμηλότερα από την αντίστοιχη τιμή της προηγούμενης ημέρας επαναφέροντας την τιμή στα επίπεδα του Ιανουαρίου 2021. Εντυπωσιακό είναι ακόμη το γεγονός ότι η ελάχιστη τιμή ημέρας είναι τα 0,49 ευρώ/MWh ενώ η μέγιστη έφθασε ως τα 189,06 ευρώ/MWh. 

Στη διαμόρφωση των τιμών σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα έχουν συνεισφέρει σημαντικά οι άνεμοι που εκτινάσσουν την παραγωγή των αιολικών ενώ βέβαια αφομοιώνονται και οι χαμηλές τιμές  του φυσικού αερίου.

Ετσι, το μερίδιο που απέσπασαν οι ΑΠΕ στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής είναι στο 54,6% ενώ η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο περιορίστηκε σε μόλις 6,7%. Η συμμετοχή των λιγνιτικών μονάδων είναι επίσης περιορισμένη στο 6,4% του μίγματος, ενώ σημαντικά αυξημένη ήταν η παραγωγή των υδροηλεκτρικών που έφθασε σε μερίδιο στο 11,9%.

Η Ευρώπη κινείται αντίρροπα λόγω  της πτώσης της θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών που  έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών, που κυμαίνονται από 140 έως 187 ευρώ/MWh.

Η Ιταλία  παρουσιάζει σημαντική άνοδο, της τάξης του 20,1% με την τιμή στα 179,35 ευρώ/MWh. Αντίθετα στη ΝΑ Ευρώπη οι τιμές διατηρούνται κάτω από τα 100 ευρώ/MWh, με τη Βουλγαρία στα 53,98 ευρώ/MWh (-32,9%),  τη Ρουμανία στα 53,98 ευρώ/ΜWh και  τη Σερβία στα 64,59 ευρώ/MWh.

Οι αγορές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας είναι  στα 34,51 ευρώ/MWh, ενώ στη γερμανική αγορά η μέση τιμή φθάνει στα 148,21 ευρώ/MWh (+3,1%) και στη Γαλλία στα 184,69 ευρώ/MWh.

Την περασμένη εβδομάδα η Γερμανία ήταν η χώρα με τη χαμηλότερη μέση τιμή επταημέρου, στα 73,21 ευρώ/MWh, με τη Γαλλία να ακολουθεί στα 84,74 ευρώ ευρώ/MWh.

Στο μεταξύ το αέριο χθες έκλεισε  στα 63 ευρώ/MWh, με μία άνοδο 4,893%, αφού κατά τις προηγούμενες ημέρες είχε πλησιάσει στα 55 ευρώ/MWh.