ΤΧΣ για Εθνική: Διατίθεται το 22% με προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή 5,3 ευρώ

Το άνευ προηγουμένου ενδιαφέρον για το placement της Εθνικής Τράπεζας «ώθησε» το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως αναμενόταν, να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334, ήτοι στο 22%.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΤΧΣ, προσφορές κάτω του ποσού των 5,30 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’όψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών.

Το 20% που αφορά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβλέπει 17% προς θεσμικούς και 3% προς retail (ιδιώτες μικροεπενδυτές). Το υπόλοιπο 2% πιθανότατα θα διανεμηθεί κατά την ίδια λογική. Όμως το ζητούμενο είναι η κατανομή των νέων μετοχών εντός του πλαισίου ενδιαφέροντος των θεσμικών επενδυτών:

  • το ποσοστό των ξένων θεσμικών επενδυτών (που εκτιμάται ότι θα είναι σε πολύ μεγάλο επίπεδο, καθρεπτίζοντας ποιοτικά διεθνή funds με μακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης),
  • το ποσοστό των Ελλήνων θεσμικών επενδυτών που θα απορροφήσουν επίσης ένα σημαντικό ποσοστό (αλλά χαμηλότερο συγκριτικό με τα κεφάλαια το εξωτερικού, κατά τη συνήθη πρακτική),
  • η υποκατηγορία των family offices, που αποτελούν τη δική τους «διαπίστευση» στις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας, καθώς αντανακλούν την ψήφο εμπιστοσύνης βασικών επιχειρηματικών ομίλων της ελληνικής αγοράς
  • οι ιδιώτες, που πέραν των καταθέσεών τους (η Εθνική έχει τις περισσότερες καταθέσεις στο σύστημα), θέλουν διακαώς να αποκτήσουν μετοχές της τράπεζας και συρρέουν σε χρηματιστηριακές και τραπεζικά καταστήματα «για μια θέση στην Εθνική».

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ για την Εθνική Τράπεζα

Σχετικά με την Προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («ETE») Αθήνα, 16.11.2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023 και κατόπιν ενημέρωσης από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς όσον αφορά τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Περαιτέρω, εν όψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (€5,30) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών.