Τι είναι τα warrants: οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες κέρδους

"Κλειδί" για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών είναι τα warrants, τα οποία για πρώτη φορά θα είναι διαπραγματεύσιμα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πώς δουλεύουν, τι πρέπει να κάνει ο επενδυτής και, το κυριότερο, πώς μπορεί να κερδίσει;

"Κλειδί" για όσους θέλουν να αγοράσουν μετοχές στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών είναι τα warrants, τα οποία για πρώτη φορά θα είναι διαπραγματεύσιμα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Πώς δουλεύουν, τι πρέπει να κάνει ο επενδυτής και, το κυριότερο, πώς μπορεί να κερδίσει;

Με κάθε νέα μετοχή που θα λάβουν όσοι συμμετάσχουν στην αύξηση θα λάβουν για κάθε νέα μετοχή και τα δικαιώματα, τα warrants. Είναι τίτλοι οι οποίοι δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να αγοράσει στο μέλλον μετοχές, με μια προκαθορισμένη τιμή (λίγο υψηλότερη από εκείνη στην οποία θα γίνει η αύξηση κεφαλαίου).

Αγορά μετοχών στο μέλλον

Το warrant αντιστοιχεί σε αγορά 9 μετοχών μελλοντικά, εάν η αύξηση κεφαλαίου καλυφθεί κατά 10% με ιδιωτικά κεφάλαια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Εάν καλυφθεί μεγαλύτερο ποσοστό με ιδιωτικά κεφάλαια, τότε τα warrants αντιστοιχούν αναλογικά σε λιγότερες μετοχές. Π.χ. εάν καλυφθεί με ιδιωτικά κεφάλαια το 12% της αύξησης, που έχουν βάλει στόχο οι τράπεζες , τότε αντιστοιχούν 7,31 μετοχές σε κάθε warrant.

Δικαιώματα τέτοια αποκτά ο μέτοχος μόνο εάν μπει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μίας τράπεζας.

Πόσο είναι το επιτόκιο

Τα warrants τα εκδίδει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο διαχειρίζεται το (κρατικό) ευρωπαϊκό χρήμα με το οποίο θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης (το 90% ή το 88% στην καλύτερη περίπτωση).

Η τιμή είναι προκαθορισμένη και η άσκηση (εξαγορά τους) μπορεί να γίνει από το πρώτο 6μηνο και κάθε 6 μήνες για διάστημα 4,5 ετών.

Το κόστος που πρέπει να πληρώσει ο μέτοχος για να αγοράσει αυτές τις επιπλέον 9 μετοχές, αντιστοιχεί στην τιμή διάθεσης Χ 9 μετοχές. Και επιβαρύνεται με ένα επιτόκιο 3%, συν επιπλέον 1% το χρόνο.

Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο πληρώνει την τιμή διάθεσης συν 4% (3%+1%), τον δεύτερο χρόνο την τιμή διάθεση συν 5%, τον τρίτο συν 6%, τον τέταρτο συν 7% και τον πέμπτο συν 8%.

Ο μέτοχος που μπει στην αύξηση θα κερδίσει αν η τιμή της μετοχής έχει ανέβει όταν ασκήσει τα δικαιώματα που έχει λάβει. Και αυτό η κάθε μία μετοχή που έχει αγοράσει συνολικά είναι 10 μετοχές (οι 9 είναι τα δικαιώματα). Και είναι προφανές ότι αν μετοχή έχει διπλασιάσει την τιμή της, σε σχέση με την τιμή διάθεσης, τότε το συνολικό του κέρδος είναι πολλαπλάσιο, αφού πολλαπλασιάζεται σχεδόν Χ9.

Το "αλαφαβητάρι" των warrants

Τι είναι όμως στην ουσία τους τα  warrants; Με απλά ελληνικά; Ας δούμε πώς λειτουργούν με βάση οδηγό που ετοίμασε η Eurobank Securities.

Τα warrants είναι τίτλοι που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να πληρώσει την τιμή εξάσκησης για να αποκτήσει μετοχές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον. Οπότε η αξία τους συνδέεται με την πιθανότητα η μετοχή να είναι πάνω από την τιμή εξάσκησης στις ημερομηνίες αυτές. Όσο πιο μεγάλη η πιθανότητα αυτή τόσο πιο πολύ είναι κάποιος διατεθειμένος να πληρώσει για τα  warrants  άρα τόσο πιο μεγάλη η αξία τους.

Παράδειγμα: Έχοντας μία μετοχή της Τράπεζας Χ αποκτά κανείς 9 warrants που το καθένα δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει τη μετοχή της Τράπεζας Χ στην τιμή της αύξησης (έστω 50cents, το οποίο ονομάζεται τιμή εξάσκησης όσον αφορά στο warrant) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον.

Στους μετόχους που θα συμμετέχουν στην αύξηση και βρεθούν με τα νέα προϊόντα στα χέρια τα ακόλουθα ερωτήματα ενδέχεται να γεννηθούν.

Τι να τα κάνω τα  warrants; Να τα κρατήσω μέχρι το τέλος; Να τα εξασκήσω στην πρώτη ευκαιρία; Να τα πουλήσω να τελειώνω;

Τα  warrants δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει τη μετοχή σε συγκεκριμένη τιμή σε κάποιες ημερομηνίες στο μέλλον. Θεωρητικά αυτό το δικαίωμα θα έχει πάντα αξία έτσι είναι πάντα καλύτερα να έχει κανείς το  warrant  παρά τη μετοχή.

Δεν τα εξασκούμε ποτέ πριν το τέλος τους (τη λήξη). Αν πιστεύουμε ότι η μετοχή θα πέσει απλά πουλάμε τα  warrants. Πρακτικά αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αρκετή ρευστότητα ώστε να πωληθούν τα warrants κοντά στις ημερομηνίες εξάσκησης ώστε να μπορέσουμε νε εφαρμόσουμε τη θεωρητικά σωστή στρατηγική.

Είναι ακριβό ή φθηνό το warrant; Πόσο πρέπει να πληρώσω γι αυτό;

Η θεωρητικά δίκαια τιμή ενός warrant καθορίζεται από έναν μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπ' όψιν στοιχεία όπως η τιμή της μετοχής, η τιμή εξάσκησης και η μεταβλητότητά της.

Ο τύπος αυτός είναι το μοντέλο Black & Scholes με το οποίο όσοι ασχολούνται με την αγορά των  options είναι εξοικειωμένοι. Δεδομένου ότι η τιμή εξάσκησης θα είναι σταθερή όσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή της μετοχής τόσο μεγαλύτερη θα είναι η θεωρητική τιμή του warrant.

Η μεταβλητότητα (volatility)

Το μυστικό όμως κρύβεται στη μεταβλητότητα της μετοχής. Η μεταβλητότητα είναι το μέγεθος που μετράει το πόσο πάνω κάτω περιμένουμε να κινηθεί η μετοχή μέχρι τη λήξη του  warrant κατά μέσο όρο. Δηλαδή στην αρχή των  warrants είναι η προσδοκία της αγοράς για τη μέση ημερήσια κίνηση της μετοχής τα επόμενα 5 χρόνια.

Παράδειγμα

Για να έχουμε ένα μέτρο του τι σημαίνει αυτό, διακύμανση (volatility) με τιμή 16% σημαίνει ότι στα επόμενα 5 χρόνια η μετοχή θα κινείται κατά μέσο όρο με 1% την ημέρα (κίνηση είτε πάνω, είτε κάτω). Οπότε διακύμανση 50% σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η μετοχή θα κινείται κατά 3% την ημέρα μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη διακύμανση της μετοχής τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή του warrant. Αυτό διότι όσο μεγαλύτερη είναι η ημερήσια αναμενόμενη κίνηση της μετοχής τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνατότητα για μελλοντικό κέρδος, αφού μια μετοχή που κινείται πολύ μπορεί να πάει και πολύ πάνω ενώ όσο κάτω και να πάει πιο κάτω από το μηδέν δεν πρόκειται να πέσει η τιμή ποτέ. Διαγραμματικά αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα

 

 

 

Μεγάλες κινήσεις της μετοχής δημιουργούν τη δυνατότητα για μεγάλες ανοδικές κινήσεις οπότε και μεγάλο κέρδος, αλλά και για μεγάλες πτωτικές κινήσεις, όπου η απώλεια περιορίζεται στο μηδέν. Η ασυμμετρία αυτή κάνει όλη τη διαφορά και έτσι μεγάλη διακύμανση συνεπάγεται υψηλότερη τιμή για το warrant.

Αν το πάρω κινδυνεύω να χάσω τα λεφτά μου;

Η τιμή του warrant μπορεί να πάει στο μηδέν όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα. Μπορεί να πάει στο μηδέν όταν η πιθανότητα να είναι η μετοχή πάνω από την τιμή εξάσκησης είναι πολύ πολύ μικρή.

Έτσι αν στο warrant πάνω στη μετοχή της Τράπεζας Χ έχει τιμή εξάσκησης 0.5 ευρώ και η μετοχή είναι στα 10cents τότε η πιθανότητα να είναι στη λήξη πάνω από τα 50cents είναι πολύ μικρή και έτσι η αξία του warrant θα είναι κοντά στο μηδέν.

Τι αποδόσεις μπορώ να προσδοκώ;

Όσο αυξάνεται η τιμή της μετοχής τόσο αυξάνεται και η τιμή του  warrant.  Ναι, αλλά πόσο είναι το τόσο; Η απάντηση δίνεται από το delta  του warrant. Το delta δίνεται από έναν άλλο μαθηματικό τύπο, ο οποίος προκύπτει από τον τύπο Black & Scholes, και παίρνει τιμές από 0 έως 1. Όσο πιο χαμηλά είναι η τιμή της μετοχής τόσο πιο κοντά στο μηδέν είναι το delta το οποίο σημαίνει ότι όταν η μετοχή είναι πολύ χαμηλά ακόμα και αν ανέβει λίγο δε θα αλλάξει η τιμή του warrant. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή της μετοχής τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του delta (τόσο πιο κοντά στο 1), το οποίο σημαίνει ότι αν ανέβει η τιμή της μετοχής κατά 10 cents για παράδειγμα, θα ανέβει και η τιμή του warrant κατά 10 cents.

Για... προχωρημένους

Αν η τιμή της μετοχής είναι κοντά στην τιμή αύξησης τότε ενδέχεται το delta  να είναι γύρω στο 70% στην αρχή. Αν υποθέσουμε τις παρακάτω τιμές για ένα warrant  της Τράπεζας Χ  τότε μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Warrant 5ετές στην Τράπεζα Χ με τιμή εξάσκησης 0.5 ευρώ και η τιμή της μετοχής στο 0.5. Έτσι, αν υποθέσουμε μεταβλητότητα 45% για τα επόμενα 5 χρόνια, τότε αυτό συνεπάγεται (τύπος Black & Scholes) τιμή 20cents για το ένα warrant και 70% delta. Αν η Τράπεζα Χ ανέβει κατά 10cents τότε η τιμή του warrant  θα πρέπει να ανέβει κατά 7 cents στα 27cents. Έτσι άνοδος 20% για τη μετοχή (από 0.5 à 0.6) είναι άνοδος 35% (από 0.2 à 0.27)

Υπάρχει, λοιπόν σημαντική μόχλευση, στο trading των warrants. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να μπορεί κανείς να κάνει πράξεις στα  securities αυτά σε τιμές κοντά στις θεωρητικές τους και το bid-offer της αγοράς να είναι αρκετά μικρό ώστε να το μέσα-έξω να μην κοστίσει τόσο ώστε να ροκανίσει σημαντικά το περιθώριο κέρδους.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για τα warrants και πολλοί επενδυτές θα δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά σε προϊόντα που έχουν χαρακτηριστικά παραγώγων. Με τη σωστή ενημέρωση τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά και να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες στους επενδυτές. Θα ενημερώνουμε συχνά τους πελάτες μας για όποια θέματα προκύπτουν στο επόμενο χρονικό διάστημα ώστε οι ευκαιρίες αυτές να μην πηγαίνουν ανεκμετάλλευτες!