Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Φορο-κίνητρα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Και για το 2023 επεκτείνει τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα MyData το υπουργείο Οικονομικών.

Όσες επιχειρήσεις αλλά και επιχειρηματίες ακολουθούν την παραπάνω οδό κερδίζουν μείωση της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια από πέντε, ενώ παράλληλα «ψαλιδίζουν» στο μισό (45 από 90 ημέρες) τον χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ.

Ένα επιπρόσθετο κίνητρο είναι ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να αποσβέσουν στο 100% την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού

Επίσης στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ που συζητείται στη Βουλή, περιλαμβάνεται και διάταξη που προβλέπει την προσαύξηση κατά ποσοστό 100%, της δαπάνης για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.