Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Μόνο 10% το «πέναλτι» στον μισθό

Εισφορά 10% που επιμερίζεται σε 7,7% για κύρια ασφάλιση και 2,3% για επικουρική θα καταβάλουν οι περίπου 100.000 συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται ενώ στην περίπτωση που η απασχόλησή τους είναι σε ελεύθερο επάγγελμα τότε θα πληρώσουν την εισφορά κύριας και επικουρικής ασφάλισης προσαυξημένη κατά 50%, σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.

Οι κρατήσεις έχουν πλαφόν τα 413,76 ευρώ το μήνα, που σημαίνει ότι αν ένας συνταξιούχος απασχολείται σε δύο δουλειές ή σε μία με υψηλό μισθό και παράλληλα ασκεί και ελεύθερο επάγγελμα, οι κρατήσεις του από όλες τις δουλειές ακόμη και αν βγαίνουν υψηλότερες, θα σταματούν στα 413,76 ευρώ.