Υπολογίστε το φόρο για εισοδήματα από κάθε πηγή

Μια πολύ εύχρηστη εφαρμογή για τον υπολογισμό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου θέτει στη διάθεση των φορολογουμένων το money-money.gr . Με την εφαρμογή, είναι δυνατός ο υπολογισμός του συνολικού ποσού φόρου εισοδήματος ο οποίος αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισοδημάτων από όλες τις πηγές.

Κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με ενιαία κλίμακα για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην κλίμακα αυτή, τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος φορολογούνται με 22% , τα επόμενα 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ) με 29%, τα επόμενα 10.000 ευρώ (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ) με 37% και το υπερβάλλον ποσό (το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ) με 45%. Με την ίδια κλίμακα, αλλά αυτοτελώς, φορολογούνται τα εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες.

Δείτε ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν ακριβά φέτος το τεκμήριο του Ι.Χ. ΕΔΩ

Για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και αγροτικές δραστηριότητες ασκούμενες από κατ’επάγγελμα αγρότες ισχύει ετήσια έκπτωση φόρου που φθάνει μέχρι:

α) τα 1.900 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα,

β) τα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα τέκνο,

γ) τα 2.000 ευρώ για όσους έχουν δύο τέκνα και

γ) τα2.100 ευρώ για όσους έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα.

Η έκπτωση αυτή κατοχυρώνεται πλέον μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και δηλωθεί δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών συνολικού ύψους 10% - 18,75% επί του ετησίου φορολογητέου εισοδήματος. Η ισχύουσα κατά περίπτωση ανέρχεται στο ανώτατο ποσό της εφόσον το ετήσιο εισόδημα από μισθούς-συντάξεις ή κατ' επάγγελμα ασκούμενες αγροτικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. Για εισοδήματα από μισθούς-συντάξεις ή κατ' επάγγελμα ασκούμενες αγροτικές δραστηριότητες, τα οποία ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ, το ισχύον ποσό έκπτωσης μειώνεται κατά το 1% του ποσού κατά το οποίο το εισόδημα υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Αυτοτελώς, φορολογούνται και τα εισοδήματα από ακίνητα. Για τα εισοδήματα αυτά, ισχύει φορολογική κλίμακα με συντελεστές 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ (από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ του συνολικού ετησίου εισοδήματος) και 45% για το υπερβάλλον ποσό (πάνω από τα 35.000 ευρώ).

Δείτε τα 14 σημεία SOS της φορολογικής δήλωσης για όσους έχουν παιδιά ΕΔΩ

Πέραν του φόρου εισοδήματος, σε όσες περιπτώσεις φορολογουμένων το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα από όλες ανεξαιρέτως τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή ή απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ επιβάλλεται επί του συνολικού αυτού εισοδήματος ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογιζόμενη με συντελεστές 2,2%-10% κλιμακούμενους.

Για να βρει ο φορολογούμενος εάν το εκκαθαριστικό της φορολογικής του δήλωσης θα είναι χρεωστικό ή πιστωτικό και τι ποσό επιπλέον φόρου θα κληθεί να πληρώσει ή τι επιστροφή φόρου θα έχει δικαίωμα να λάβει, αντίστοιχα, ή εάν τελικά θα λάβει μηδενικό εκκαθαριστικό θα πρέπει απλώς να αφαιρέσει από το άθροισμα του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που υπολογίζει η εφαρμογή του money-money.gr , το συνολικό ποσό των φόρων εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που έχουν παρακρατηθεί ή/και προκαταβληθεί πέρυσι για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

Σε περίπτωση που έχει εισοδήματα από ατομικά ασκούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι θα χρεωθεί και με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, το οποίο μειώνεται στα 500 ευρώ εάν έχει την έδρα της επιχείρησής του σε δήμο με πληθυσμό κάτω των 200.000 κατοίκων.

Συνεπώς, στο άθροισμα των επιβαρύνσεών του από φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να προσθέσει και το τέλος επιτηδεύματος και στη συνέχεια να αφαιρέσει τυχόν παρακρατηθέντα και προκαταβληθέντα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος υπολογισμού του φόρου παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:


Έστω φορολογούμενος χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ από μισθούς και 5.000 ευρώ από αγροτική δραστηριότητα.

Βήμα 1ο: Υπολογίζεται ξεχωριστά ο φόρος στο εισόδημα από μισθούς με βάση την κλίμακα των εισοδημάτων από μισθούς ως εξής:

-Στα πρώτα 20.000 ευρώ του εισοδήματος από μισθούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Συνεπώς, μέχρι το ύψος των 20.000 ευρώ ο φόρος ανέρχεται σε 4.400 ευρώ (20.000 ευρώ Χ 22%).

-Στα επόμενα 5.000 ευρώ του εισοδήματος από μισθούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 29%. Έτσι, ο φόρος στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 20.000 και μέχρι τα 25.000 ευρώ ανέρχεται σε 1.450 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 29%).

-Με βάση τα παραπάνω, ο συνολικός φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 25.000 ευρώ από μισθούς ανέρχεται σε 5.850 ευρώ (4.400 ευρώ + 1.450 ευρώ).

 

Δείτε ποιους «καίνε» φέτος τα τεκμήρια για τα σπίτια και τα Ι.Χ. ΕΔΩ


Βήμα 2ο: Στη συνέχεια υπολογίζεται ξεχωριστά ο φόρος στο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Στο εισόδημα αυτό, το οποίο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, επιβάλλεται φόρος με τον πρώτο συντελεστή της φορολογικής κλίμακας δηλαδή με 22%. Συνεπώς, ο φόρος στο αγροτικό εισόδημα ανέρχεται σε 1.100 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 22%).


Βήμα 3ο: Αθροίζονται τα ποσά των φόρων που προέκυψαν ξεχωριστά για κάθε εισόδημα και προκύπτει ο συνολικός φόρος κλίμακας: 5.850 ευρώ +1.100 ευρώ = 6.950 ευρώ.


Βήμα 4ο: Υπολογίζεται η έκπτωση φόρου μόνο στο εισόδημα από μισθούς. Στην περίπτωση του παραδείγματος, το ανώτατο ποσό της έκπτωσης φθάνει τα 1.900 ευρώ. Επειδή το εισόδημα από μισθούς είναι μεγαλύτερο κατά 5.000 ευρώ από τα 20.000 ευρώ, η έκπτωση των 1.900 ευρώ μειώνεται κατά το 1% των 5.000 ευρώ, δηλαδή μειώνεται κατά 50 ευρώ και περιορίζεται στα 1.850 ευρώ.


Βήμα 5ο: Αφαιρείται η έκπτωση φόρου των 1.850 ευρώ από τον φόρο κλίμακας των 6.950 ευρώ κι έτσι προκύπτει ότι ο συνολικός φόρος εισοδήματος που αναλογεί, εν τέλει, στα εισοδήματα του συγκεκριμένου φορολογούμενου ανέρχεται σε 5.100 ευρώ (6.950 ευρώ -1.850 ευρώ).


Βήμα 6ο: Υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στο άθροισμα των εισοδημάτων από όλες τις πηγές, δηλαδή στο συνολικό ποσό εισοδήματος των 30.000 ευρώ. Το ποσό της εισφοράς που προκύπτει βάσει της σχετικής κλίμακας ανέρχεται σε 676 ευρώ (εφαρμόζεται συντελεστής εισφοράς 2,2% στο κομμάτι του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ και προκύπτει εισφορά 176 ευρώ και στη συνέχεια εφαρμόζεται συντελεστής 5% στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ και προκύπτει επιπλέον εισφορά 500 ευρώ).

Δείτε τι πρέπει να προσέξουν στη φορολογική δήλωση όσοι έχουν δάνεια ΕΔΩ


Βήμα 7ο: Αθροίζονται ο φόρος εισοδήματος των 5.100 ευρώ και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των 676 ευρώ και προκύπτει συνολικό ποσό αναλογούντος φόρου 5.776 ευρώ.


Βήμα 8ο: Αφαιρούνται από το ποσό των 5.776 ευρώ τυχόν παρακρατηθέντα από το 2019 ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και αν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό πρέπει να καταβληθεί από τον φορολογούμενο σε 3 διμηνιαίες δόσεις, μέχρι τέλος Ιουλίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μέχρι τέλος Νοεμβρίου ή να ρυθμιστεί για καταβολή έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με τη νέα πάγια ρύθμιση. Αν από την αφαίρεση των παρακρατηθέντων ποσών προκύπτει αρνητικό ποσό αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στον φορολογούμενο.

Υπολογίστε το φόρο που αναλογεί στο δικό σας εισόδημα με τον παρακάτω οδηγό: