ΑΑΔΕ - myProperty: Έτσι θα γίνονται οι fast track μεταβιβάσεις ακινήτων - Πότε ξεκινούν

 

Οριστικό τέλος στο «χαρτοβασίλειο» και την ταλαιπωρία των φορολογουμένων αναμένεται να δώσει ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου, ο οποίος θα διευκολύνει όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι υποψήφιοι αγοραστές και πωλητές δεν θα χρειάζεται να αναζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα 17 απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο που θα αποκτήσει κάθε ακίνητο.

Το έργο θα προωθήσει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του ενιαίου Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτου, μέσω της οποίας θα συλλέγονται ηλεκτρονικά, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως ΑΑΔΕ, Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, δήμους, ΕΦΚΑ,  όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που απαιτούνται στη σύνταξη των συμβολαίων για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Με εξουσιοδότηση, δε, των ενδιαφερόμενων μερών προς τις υπηρεσίες θα μπαίνουν στον φάκελο του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί.

“Κλειδί” στην όλη διαδικασία θα είναι ο συμβολαιογράφος που θα συντάσσει το συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου μετά από εξουσιοδότηση των συμβαλλόμενων. Ο συμβολαιογράφος θα εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα υποβάλει αίτημα σε κάθε φορέα χωριστά  για την ηλεκτρονική χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και εγγράφων  κι έτσι θα απαλλαγεί ο πολίτης από χρονοβόρες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα απαιτούνται 17 δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου αφού το συμβόλαιο θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας – δωρεάς, πιστοποιητικό  για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α., βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, κλπ. .Αυτά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνοντας σε όλες τις υπηρεσίες, θα τα αποκτά  πλέον χωρίς  να κάνει ούτε ένα βήμα καθώς θα εκπληρώνονται όλες οι απαιτήσεις για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου.

 ‘Άλλο ένα σημαντικό κέρδος της ψηφιοποίησης αυτής των διαδικασιών και της διαλειτουργικής σύνδεσης των υπηρεσιών, για τη μεταβίβαση ακινήτων είναι η “απελευθέρωση” ωρών εργασίας πολλών υπαλλήλων των εμπλεκομένων φορέων.

Να σημειωθεί ότι ο  Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου θα συνοδεύεται με τις εξής δράσεις:

-Διασύνδεση του συστήματος e-Άδειές με άλλα συστήματα (ΕΦΚΑ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΔΕΔΔΗΕ, Δασική Υπηρεσία και ΔΕΣΦΑ).

-Κατάργηση της κοινοποίησης της επιφάνειας του κτιρίου στον ΔΕΔΔΗΕ και ολοκλήρωση της ενοποίησης του συστήματος δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους δήμους.

-Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία πλαισίου ασφαλών συναλλαγών σε κινητά περιουσιακά στοιχεία.

-Λειτουργία της πλατφόρμας για την απόκτηση άδειας κατασκευής.