Πόσο φόρο θα πληρώσουν φέτος μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και όσοι εισπράττουν ενοίκια

Διαφορετικού ύψους φόρους για ίδιου ύψους εισόδημα πληρώνουν οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων. Ο λόγος είναι ότι για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες φορολογουμένων ισχύει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, οι μισθωτοί φορολογούνται για τους μισθούς που λαμβάνουν με κλίμακα στην οποία ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 22% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%.

Αφού υπολογιστεί ο φόρος με βάση την κλίμακα αυτή, στη συνέχεια αφαιρείται ένα ποσό έκπτωσης φόρου το οποίο φθάνει μέχρι τα:

* 1.900 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

* 1.950 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

* 2.000 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

* 2.100 ευρώ εάν υφίστανται 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Οι αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται για τα καθαρά τους κέρδη από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με βάση την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς, αλλά χωρίς την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου των 1.900-2.100.

Τέλος, οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων φορολογούνται για τα εισοδήματα που αποκτούν από ενοίκια με μια άλλη κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:

α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.

β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Συγκριτικά, από τις τρεις αυτές κατηγορίες φορολογουμένων οι μισθωτοί πληρώνουν λιγότερο φόρο για ίδιου επιπέδου φορολογητέο εισόδημα, επειδή δικαιούνται έκπτωσης φόρου, η οποία δεν ισχύει για τις άλλες δύο κατηγορίες.

Οι αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται περισσότερο διότι ο φόρος επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματός τους και με συντελεστή 22%, αλλά πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι μπορούν να αφαιρέσουν επαγγελματικές δαπάνες από το φορολογητέο εισόδημα.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων φορολογούνται περισσότερο εφόσον δηλώνουν εισόδημα πάνω από 18.000 ευρώ, δεδομένου ότι από το επίπεδο αυτό και πάνω ισχύει πλέον για πολύ μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος συντελεστής φορολόγησης 35%.

Για παράδειγμα, για εισόδημα 14.000 ευρώ ένας μισθωτός ή συνταξιούχος πληρώνει φόρο 1.120 ευρώ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,43% του εισοδήματος), ένας αυτοαπασχολούμενος πληρώνει 3.080 ευρώ (22% του εισοδήματος) και για το ίδιο ποσό σε ενοίκια αντιστοιχεί φόρος 2.500 ευρώ (17,86%).

Για εισόδημα 25.000 ευρώ ο μισθωτός θα πληρώσει φόρο 4.000 ευρώ (16%), ο ελεύθερος επαγγελματίας 5.850 ευρώ (23,4%) και όποιος έχει αυτό το εισόδημα από ακίνητα θα πληρώσει 6.350 ευρώ (25,4%).

Για εισόδημα 40.000 ευρώ ο μισθωτός πληρώνει 9.300 ευρώ (23,25%), ο αυτοαπασχολούμενος 11.000 ευρώ (27,5%) και ο εισοδηματίας ενοικίων 12.100 ευρώ (30,25%).

ΤΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ (*)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ)
ΜΙΣΘΩΤΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΙΔΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΦΟΡΟΣ (σε ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) ΦΟΡΟΣ (σε ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%) ΦΟΡΟΣ (σε ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (%)
1.000 0 - 220 22,00 150 15,00
2.000 0 - 440 22,00 300 15,00
3.000 0 - 660 22,00 450 15,00
4.000 0 - 880 22,00 600 15,00
5.000 0 - 1.100 22,00 750 15,00
6.000 0 - 1.320 22,00 900 15,00
7.000 0 - 1.540 22,00 1.050 15,00
8.000 0 - 1.760 22,00 1.200 15,00
9.000 80 0,89 1.980 22,00 1.350 15,00
10.000 300 3,00 2.200 22,00 1.500 15,00
11.000 520 4,73 2.420 22,00 1.650 15,00
12.000 740 6,17 2.640 22,00 1.800 15,00
13.000 960 7,38 2.860 22,00 2.150 16,54
14.000 1.180 8,43 3.080 22,00 2.500 17,86
15.000 1.400 9,33 3.300 22,00 2.850 19,00
16.000 1.620 10,13 3.520 22,00 3.200 20,00
17.000 1.840 10,82 3.740 22,00 3.550 20,88
18.000 2.060 11,44 3.960 22,00 3.900 21,67
19.000 2.280 12,00 4.180 22,00 4.250 22,37
20.000 2.500 12,50 4.400 22,00 4.600 23,00
21.000 2.800 13,33 4.690 22,33 4.950 23,57
22.000 3.100 14,09 4.980 22,64 5.300 24,09
23.000 3.400 14,78 5.270 22,91 5.650 24,57
24.000 3.700 15,42 5.560 23,17 6.000 25,00
25.000 4.000 16,00 5.850 23,40 6.350 25,40
26.000 4.300 16,54 6.140 23,62 6.700 25,77
27.000 4.600 17,04 6.430 23,81 7.050 26,11
28.000 4.900 17,50 6.720 24,00 7.400 26,43
29.000 5.200 17,93 7.010 24,17 7.750 26,72
30.000 5.500 18,33 7.300 24,33 8.100 27,00
31.000 5.880 18,97 7.670 24,74 8.450 27,26
32.000 6.260 19,56 8.040 25,13 8.800 27,50
33.000 6.640 20,12 8.410 25,48 9.150 27,73
34.000 7.020 20,65 8.780 25,82 9.500 27,94
35.000 7.400 21,14 9.150 26,14 9.850 28,14
36.000 7.780 21,61 9.520 26,44 10.300 28,61
37.000 8.160 22,05 9.890 26,73 10.750 29,05
38.000 8.540 22,47 10.260 27,00 11.200 29,47
39.000 8.920 22,87 10.630 27,26 11.650 29,87
40.000 9.300 23,25 11.000 27,50 12.100 30,25
45.000 11.600 25,78 13.250 29,44 14.350 31,89
50.000 13.900 27,80 15.500 31,00 16.600 33,20
55.000 16.200 29,45 17.750 32,27 18.850 34,27
60.000 18.500 30,83 20.000 33,33 21.100 35,17
65.000 20.800 32,00 22.250 34,23 23.350 35,92
70.000 23.100 33,00 24.500 35,00 25.600 36,57
75.000 25.400 33,87 26.750 35,67 27.850 37,13
80.000 27.700 34,63 29.000 36,25 30.100 37,63
85.000 30.000 35,29 31.250 36,76 32.350 38,06
90.000 32.300 35,89 33.500 37,22 34.600 38,44
95.000 34.600 36,42 35.750 37,63 36.850 38,79
100.000 36.900 36,90 38.000 38,00 39.100 39,10
150.000 59.900 39,93 60.500 40,33 61.600 41,07
200.000 82.900 41,45 83.000 41,50 84.100 42,05
220.000 92.100 41,86 92.000 41,82 93.100 42,32
500.000 218.000 43,60 218.000 43,60 219.100 43,82
(*) Για φορολογούμενους με εισόδημα προερχόμενο αποκλειστικά από μία πηγή