Πράσινο φως Κομισιόν σε μέτρα στήριξης 1 δισ. ευρώ για δυο έργα ΑΠΕ

Η Κομισιόν ενέκρινε την κρατική επιδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ από την Ελλάδα για τη στήριξη δυο έργων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα. 

Το project Faethon περιλαμβάνει την κατασκευή δυο μονάδων φωτοβολταϊκών ικανότητας παραγωγής 252 ΜW έκαστη, με μονάδες αποθήκευσης. 

Το project Seli περιλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκής μονάδας 309 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. 

Και τα δυο έργα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2025. 

Η κρατική βοήθεια θα λάβει τη μορφή διμερούς σύμβασης επί της διαφορά τιμής ηλεκτρικού, για περίοδο 20 ετών.