Τελευταία ευκαιρία για 500.000 φορολογικές δηλώσεις

ην τελευταία τους ευκαιρία έχουν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να ελέγξουν και να υποβάλουν τις προσυμπληρωμένες φορολογικές τους δηλώσεις πριν αυτές υποβληθούν αύριο αυτόματα από την ΑΑΔΕ, με κίνδυνο να ταλαιπωρηθούν για να προχωρήσουν σε εκ των υστέρων διορθώσεις, ή ακόμη και να τους επιβληθούν πρόστιμα, σε περίπτωση καθυστερημένης υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, και ενώ έχουμε φθάσει στο «παρά πέντε» της αυτόματης υποβολής των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, η οποία εφαρμόζεται από φέτος, μεγάλος αριθμός δηλώσεων που έχουν προσυμπληρωθεί δεν έχουν ακόμη υποβληθεί από τους φορολογούμενους και οδηγούνται στην αυτόματη υποβολή, η οποία είναι προγραμματισμένη αύριο, 2 Ιουλίου.

Ειδικότερα, επί συνόλου 1.232.538 προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων η υποβολή έχει γίνει μόνο για περίπου 724.000 δηλώσεις (ποσοστό χαμηλότερο του 60%). Έτσι, περισσότερες από 500.000 δηλώσεις, ή τέσσερις στις δέκα, εάν δεν υποβληθούν σήμερα από τους φορολογούμενους, θα υποβληθούν αύριο αυτόματα από το σύστημα της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες οδηγίες στους φορολογούμενους, για τους οποίους οι δηλώσεις έχουν προσυμπληρωθεί:

  • Εφόσον θεωρούν ότι τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους.  Αυτή οριστικοποιείται από την ΑΑΔΕ την Τρίτη 2/7/2024.
  • Εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν νωρίτερα την προσυμπληρωμένη δήλωσή τους.
  • Εάν τα στοιχεία είναι ελλιπή ή δεν είναι ακριβή, οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία και να υποβάλουν τη δήλωσή τους, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της, στις 26/7/2024. Ειδικότερα, μέχρι τη Δευτέρα 1/7/2024 μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση, ενώ από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).
  • Για περαιτέρω διευκόλυνση τους να ελέγξουν την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωσή τους. Από τις 21/6/2024 το αρχείο προεκκαθάρισης της δήλωσης είναι άμεσα διαθέσιμο και στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ myAADEapp.

Όπως έχει γράψει το Σin, από την πλευρά των φορολογουμένων απαιτείται προσοχή. Αν η δήλωση χρειάζεται διόρθωση, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση έως την 26η Ιουλίου. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την λήξη της προθεσμίας της 26ης Ιουλίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να τσεκάρουν τι στοιχεία έχει προσυμπληρώσει η ΑΑΔΕ και να ελέγξουν αν συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν οι ίδιοι. Επίσης υπάρχουν κίνδυνοι λαθών:

  • Στα ποσά των κωδικών 049-050 των οικογενειακών δαπανών με αποτέλεσμα να μην υπολογιστεί εν μέρει ή εν όλω η μείωση του φόρου εισοδήματος.
  • Στα στοιχεία που συνθέτουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη, με τον κίνδυνο να υπολογιστεί υψηλότερη, από την κανονική.
  • Στα στοιχεία των ακινήτων, για την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες, για τα οποία τα στοιχεία αντλούνται από τις περυσινές δηλώσεις.