ΤτΕ: 790 εκατ. ευρώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις Ιουνίου

Τον Ιούνιο του 2021, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 88 εκατ. ευρώ έναντι του Ιουνίου του 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ. Επίδοση που ως ένα βαθμό οφείλεται στην επανεκκίνηση του τουρισμού που προσέφερε επιπλέον έσοδα. Στο εξάμηνο βέβαια τα έσοδα αυτά αντιστοιχούσαν μόλις στο 20% των αντίστοιχων του 2019. Η ελπίδα είναι πως Ιούλιος - Αύγουστος θα καταφέρουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Σύμφωνα με την ΤτΕ η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών από την αύξηση των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36,7% και 11,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές κατά 43,4% και 19,0% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 30,0% και 22,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές και οι εισαγωγές χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 33,4% και 30,9% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

To πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών σημείωσε αύξηση, η οποία οφείλεται στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Αντίθετα, τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση, ως αποτέλεσμα επιδράσεων βάσης λόγω των χαμηλών επιπέδων τους το 2020. Ωστόσο, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε επίπεδο που αντιστοιχεί μόλις στο 31% των εισπράξεων του ίδιου μήνα του 2019. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε κατά 7,5%, αν και το ισοζύγιο θαλάσσιων μεταφορών κατέγραψε βελτίωση.

Τον Ιούνιο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και, δευτερευόντως, της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκε λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Το α΄ εξάμηνο του 2021, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε αύξηση κατά 446 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 7,5 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 29,4% και 14,8% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 23,8% σε τρέχουσες τιμές και 7,3% σε σταθερές τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περίπου με τον ίδιο ρυθμό (23,1% και 23,5% αντίστοιχα) σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 19,4% και 22,5% αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία όμως αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου μεταφορών, αλλά και από την επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 20,4%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 51,0% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 20% των εισπράξεων του 2019.

Ποιο συγκεκριμένα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν 790 εκατ. ευρώ έναντι 83,1 εκατ. τον Ιούνιο του 2020 και 2,557 τον Ιούνιο του 2019. Συνολικά στο εξάμηνο τα συγκεκριμένα έσοδα ανέρχονται σε 1,1 δισ. ευρώ, έναντι 733 εκατ. ευρώ το 2020 και 5,41 δισ. το 2019.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2021, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι μικρού ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του 2020, και διαμορφώθηκε σε 291 εκατ. ευρώ. Το α΄ εξάμηνο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 714 εκατ. ευρώ.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούνιο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε κατά 379 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 1,0 δισεκ. ευρώ. Το α΄ εξάμηνο του 2021, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε 6,8 δισεκ. ευρώ από 6,5 δισεκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2020.
Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούνιο του 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 579 εκατ. ευρώ.