Ποιοι ευνοούνται από το νέο σχέδιο για το φόρο ακινήτων και ποιοι επιβαρύνονται - παραδείγματα

Αύξηση φόρου για τα εντός σχεδίου οικόπεδα που βρίσκονται στις περισσότερες αστικές περιοχές της χώρας και μείωσή τους για οικόπεδα μικρής αξίας που βρίσκονται σε χωριά και μικρούς οικισμούς προκαλούν οι τροποποιήσεις που επέφερε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιό για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων.

 Αύξηση φόρου για τα εντός σχεδίου οικόπεδα που βρίσκονται στις περισσότερες αστικές περιοχές της χώρας και μείωσή τους για οικόπεδα μικρής αξίας που βρίσκονται σε χωριά και μικρούς οικισμούς προκαλούν οι τροποποιήσεις που επέφερε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιό για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων.

Οι τροποποιήσεις χειροτερεύουν τα πράγματα για πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων που κατέχουν μονοκατοικίες εντός σχεδίουσε αστικά κέντρα της χώρας αλλά και πολυτελείς μονοκατοικίες και επαύλεις σε ακριβές περιοχές της χώρας.

Αντιθέτως, το καθεστώς φορολόγησης γίνεται ευνοϊκότερο για όσους έχουν σπίτια εντός σχεδίου σε μικρά χωριά και οικισμούς σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας, όπου οι αντικειμενικές αξίες των οικοπέδων βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Για μια μονοκατοικία στην Κερατέα για παράδειγμα με το παλιό σχέδιο έβγαινε φόρος 1.192 ευρώ, ενώ με το νέο σχέδιο ανεβαίνει στα 1.236 ευρώ.

Στο Παλιό Ψυχικό, ο ιδιοικτήτηες μονοκατοικία που θα πλήρωνε 7.000 ευρώ με το παλιό σχέδιο, θα δεί το φόρο να εκτοξεύεται στις 19.025 ευρώ με το καινούριο σχέδιο.

(Δείτε αναλυτικά παραδείγματα στον πίνακα παρακάτω)

Ο συντελεστής πρόσοψης

Επιπλέον, στο νέο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ο συντελεστής πρόσοψης είναι μειωμένος από το 1,2 στο 1,1 για όσες εκτάσεις γης εκτός σχεδίου συνορεύουν με επαρχιακό δρόμο και από 1,2 σε 1 για όσες έχουν επαφή με αγροτικό δρόμο. Έτσι, για όσους φορολογούμενους κατέχουν αγροτεμάχια και άλλες εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου, που έχουν πρόσοψη ή πρόσβαση σε αγροτικό δρόμο η τελική φορολογική επιβάρυνση θα είναι χαμηλότερη κατά 16,66% σε σύγκριση με αυτήν που θα προέκυπτε με βάση το προηγούμενο σχέδιο.

(Διαβάστε εδώ πόσο θα είναι ο φόρος για αγροτεμάχια και οικόπεδα εντός σχεδίου και δείτε παραδείγματα για όλη την Ελλάδα)

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που επέφερε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

Αλλάζει η κλίμακα για τα οικόπεδα

1) Καθιέρωση νέας κλίμακας φόρου για τα εντός σχεδίου οικόπεδα. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 25 κλιμάκια αντί 20 που είχε η προηγούμενη. Στη νέα κλίμακα, ο φόρος ξεκινά από 0,02 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για οικόπεδα με αξία από 0,01 έως 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και φθάνει μέχρι τα 20 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τα εντός σχεδίου οικόπεδα που βρίσκονται σε ακριβές περιοχές της χώρας με αξία άνω των 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με το αρχικό σχέδιο του υπουργείου ο φόρος ξεκινούσε από τα 0,4 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και έφθανε τα 4 ευρώ το τ.μ. Δηλαδή με το νέο σχέδιο ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων μειώνεται έως 95% για τα εντός σχεδίου οικόπεδα σε περιοχές με πολύ μικρή αντικειμενική αξία, έως 20 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε ακριβές περιοχές της χώρας ο φόρος πενταπλασιάζεται καθώς από 4 ευρώ το τ.μ. που ήταν ο ανώτατος συντελεστής φόρου εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το τ.μ.

Τα οικόπεδα

Πιο αναλυτικά με τη νέα κλίμακα φορολογίας των οικοπέδων:

α) το πρώτο κλιμάκιο του αρχικού σχεδίου,  στο οποίο αντιστοιχούσε συντελεστής φόρου 0,4 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία αξία οικοπέδου από 1 ευρώ έως 20 ευρώ το τ.μ. «σπάει» σε πέντε επιμέρους κλιμάκια, σύμφωνα με τα οποία:

- Για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας έως 2 ευρώ το τ.μ. θα εφαρμόζεται συντελεστής 0,02 ευρώ/τ.μ., αντί 0,4 ευρώ/τ.μ. που είχε οριστεί με την προηγούμενη κλίμακα.

- Για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 2 και μέχρι 4 ευρώ το τετραγωνικό ορίζεται συντελεστής φόρου 0,07 ευρώ/τ.μ., αντί 0,4 ευρώ/τ.μ. που είχε οριστεί με την προηγούμενη κλίμακα.

- Για τα οικόπεδα αξίας πάνω από 4 και μέχρι 6 ευρώ το τ.μ. θα εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 0,15 ευρώ/τ.μ., αντί 0,4 ευρώ/τ.μ. που είχε οριστεί με την προηγούμενη κλίμακα.

- Για τα οικόπεδα αξίας πάνω από 6 και μέχρι 10 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής φόρου διαμορφώνεται στα 0,25 ευρώ το τ.μ. αντί 0,4 ευρώ/τ.μ. που είχε οριστεί με την προηγούμενη κλίμακα.

- Για τα οικόπεδα αξίας πάνω από 10 και μέχρι 20 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής φόρου διαμορφώνεται στα 0,30 ευρώ το τ.μ. αντί 0,4 ευρώ/τ.μ. που είχε οριστεί με την προηγούμενη κλίμακα.

Για οικόπεδα αξίας μέχρι 75 ευρώ ανά τ.μ. οι συντελεστές του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων μειώνονται σε σύγκριση με τους συντελεστές της αρχικής κλίμακας.

β) Για οικόπεδα αξίας άνω των 75 ευρώ, η νέα κλίμακα προβλέπει αυξημένους συντελεστές Ενιαίου Φόρου Ακινήτων σε σύγκριση με την προηγούμενη. Για παράδειγμα:

- για οικόπεδα αξίας από 76 έως 100 ευρώ το τ.μ, ο συντελεστής του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων αυξάνεται στα 0,75 ευρώ/τ.μ. από 0,7 ευρώ/τ.μ.

- για οικόπεδα αξίας από 101-150 ευρώ/τ.μ. ο συντελεστής αυξάνεται στα 0,85 ευρώ/τ.μ. από 0,8 ευρώ

- για ακριβά οικόπεδα αξίας πάνω από 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ο συντελεστής με βάση τον οποίο υπολογίζεται ο Ενιαίος Φόρος αυξάνεται από 4 ευρώ σε 20 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

2) Κλιμάκωση των  συντελεστών πρόσοψης για τα αγροτεμάχια. Ο συντελεστής 1,2 στη περίπτωση που το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί επιβαρυντικά κυρίως για όσους φορολογούμενους κατέχουν εκτάσεις που έχουν πρόσοψη σε αγροτική οδό. Με το νέο σχέδιο οι συντελεστές κλιμακώνονται ως εξής: 1 εάν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε αγροτική οδό, 1,1 εάν έχει πρόσοψη σε επαρχιακή οδό και 1,2 στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε εθνική οδό και συνεπώς έχει μεγαλύτερη αξία.

 Δείτε στον παρακάτω πίνακα παραδείγματα που συγκρίνουν το φόρο με βάση το παλιό και το νέο σχέδιο για το φόρο ακινήτων.

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΝΑ Τ.Μ.

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΝΑ Τ.Μ.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2014

ΜΕ ΤΟ

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕ ΤΟ

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕ ΤΟ

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΜΕ ΤΟ

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ

Μονοκατοικία 120 τ.μ., παλαιότητας 17 ετών,

σε οικόπεδο 1 στρέμματος στην Κερατέα

1.350

120

488,40

704,00

748,00

1192,40

1236,40

Μονοκατοικία 80 τ.μ., παλαιότητας 8 ετών,

σε οικόπεδο 400 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη

1.450

150

355,20

256,00

272,00

611,20

627,20

Μονοκατοικία 75 τ.μ., παλαιότητας 4 ετών,

σε οικόπεδο 300 τ.μ. στην Πάτρα

1.150

100

328,12

157,50

168,75

485,62

496,87

Μονοκατοικία 250 τ.μ., παλαιότητας 10 ετών,

σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων στο Ψυχικό

8.000

6.000

4.025,00

3.000,00

15.000,00

7.025,00

19.025,00