Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω Airbnb

Οι μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους, και στις οποίες δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων χαρακτηρίζονται ως «βραχυχρόνιες μισθώσεις». Οι μισθώσεις αυτές συνάπτονται σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Airbnb, η Booking, η HomeAway κ.ά. Τυχόν βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω πλατφόρμας, αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις, εκτός εάν συνοδεύονται κι από παρεπόμενες υπηρεσίες, οπότε αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019 από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb, Booking, HomeAway κ.λπ. δηλώνονται αθροιστικά για κάθε ακίνητο ξεχωριστά στη στήλη 17 του εντύπου Ε2 (της «αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας») με τον κωδικό 60. Με επιλογή του κωδικού 61 στη στήλη 17 του Ε2 δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες υπεκμισθώσεις ακινήτων μέσω Airbnb κλπ. Με επιλογή του κωδικού 63 στη στήλη 17 δηλώνονται τα εισοδήματα από την εκμίσθωση κατοικίας, η οποία υπεκμισθώνεται βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από τον μισθωτή.

Μόλις τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας δηλωθούν στο Ε2 μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1. Το άθροισμα των εισοδημάτων αυτών θεωρείται εισόδημα από ακίνητα και φορολογείται κλιμακωτά με συντελεστές:

* 15% μέχρι τα 12.000 ευρώ

* 35% για το τμήμα από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

* 45% για το τμήμα από τα 35.001 ευρώ και πάνω.

Εάν κατά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), τότε το εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται κλιμακωτά με συντελεστές

* 22% μέχρι τα 20.000 ευρώ

* 29% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 ευρώ έως τα 30.000

* 37% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ

* 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Δείτε επίσης:

Υπολογίστε το φόρο και την έκπτωση για τα εισοδήματα που δηλώνετε φέτος

Φορολογική δήλωση: Ποιοι θα έχουν επιστροφή φέτος και ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα

Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν ακριβά το τεκμήριο του Ι.Χ.

Τι πρέπει να προσέξουν φέτος στη φορολογική δήλωση όσοι έχουν δάνεια

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις AirBNB

 

 

 

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων που αποκτά εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και συγκεντρώνει ετησίως άθροισμα εισοδημάτων άνω των 12.000 ευρώ οφείλει να καταβάλει και ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το τμήμα του αθροίσματος των εισοδημάτων του που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

 

Κάθε φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), να αποκτήσει για κάθε ακίνητο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) και κάθε μήνα να υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

Υπολογίστε πόσο φόρο θα πληρώσετε